Celsius-Linnéföreläsningar och symposium

Torsdagen den 9 februari är det åter dags för föreläsningar till minne av Anders Celsius och Carl von Linné. Årets inbjudna föreläsare;  Prof. John Guckenheimer (dynamiska system) och  Prof. Peter L. Strick (neurobiologi), tillhör de främsta i världen inom sina områden och bedriver högaktuell forskning av brett intresse för såväl akademi som intresserad allmänhet. Föreläsningarna hålls på engelska.

Fredagen den 10 februari hålls ett mångvetenskapligt symposium där även Celsius-Linnéföreläsarna deltar.

Fri entré. Ingen registrering behövs.

Läs mer på www.teknat.uu.se/celsius-linne

Varmt välkommen!