Välkomstmottagning i Uppsala

Uppsala universitet ordnar en välkomstdag för alla nya studenter inför varje terminsstart. 

Alla nya studenter som antas till Uppsala universitet vårterminen 2017 får en inbjudan till mottagningen i Uppsala. På Campus Gotland ordnas en välkomstmottangning för nya programstudenter den 16 januari.

Kan du inte komma på välkomstmottagningen? Välkomstmottagningen i kommer även att streamas.

Läs mer om välkomstmottagningen.