Kalendarium

Tony Gustavsson: Att rådfråga döden – Svenska medicinska ingrepp i döda kroppar, 1650-1900

  • Datum: 05 februari, kl. 13.30–14.30
  • Plats: Medicinhistoriska museet Eva Lagerwalls väg 8
  • Föreläsare: Tony Gustavsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinhistoriska museet
  • Kontaktperson: Urban Josefsson
  • Telefon: 018-6112610
  • Föreläsning

Under loppet av 1600-talet introducerades på svensk mark en rad medicinska ingrepp i döda människokroppar i form av obduktioner och dissektioner. Ingrepp utmanade dock religiösa och kulturella föreställningar kring den döda kroppen, och den folkliga motviljan kom att ge upphov till betydande konflikter med den medicinska vetenskapen som kom att vidhäfta verksamheten ända in i modern tid.
40 kr