Kalendarium

Åsikt Uppsala: Välkomnad eller avvisad – på flykt till Sverige

  • Datum: 25 januari, kl. 19.00–20.30
  • Plats: Missionskyrkan, Uppsala Missionskyrkan, Tovensalen, S:Olofsgatan 40 Uppsala
  • Föreläsare: Rebecca Stern, universitetslektor juridik, Uppsala universitet; Jenny Ehnberg, universitetslektor etik, Uppsala universitet; Karin Hallén Sehlin, kurator förberedelseklass Uppsala; Ulrika Wernesjö, postdoktor sociologi, Linköpings universitet
  • Arrangör: Uppsala universitet och UNT
  • Kontaktperson: Anneli Waara
  • Telefon: 018-471 1974
  • Seminarium, Föreläsning

Idag kommer många unga människor på flykt till Sverige, och några av dem tvingas ut ur landet igen. Ibland till ett land de aldrig bott i. Vad har Sverige förbundit sig för enligt lag? Följer vi lagen? Var går gränsen mellan juridik och etik?

Moderator: Maria Ripenberg, UNT