Hedersdoktorsföreläsning av Sylvie K. Chetty

  • Datum: 25 januari, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Ekonomikum Rum K320
  • Föreläsare: Professor Sylvie K. Chetty vid universitetet i Otago i Nya Zealand
  • Webbsida
  • Arrangör: Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Ulf Holm
  • Föreläsning

Samhällsvetenskapliga faktuteten bjuder in till föreläsning av fakultetens nya hedersdoktor, som promoveras den 27 januari.

Professor Sylvie K. Chetty, universitetet i Otago i Nya Zealand, håller hedersdoktorsföreläsningen Plan as you go: Unexpected international expansion of entrepreneurial firms.