Kalendarium

Torsdagsseminarium

  • Datum: 20 april, kl. 13.15–15.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap Villavägen 6, rum 12:08
  • Föreläsare: Jenny Sundén, FD vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Cecilia Rodéhn
  • Seminarium

Kroppsanakronismer: Om korsetter och affektiv politik i steampunkkulturer.

Centrum för genusvetenskap har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl 13.15-15.00 som är öppet för alla intresserade. Seminarierna hålls hos Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6.

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori, naturvetenskap och historisk forskning är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap och de institutioner med vilka vi samarbetar. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdesgränser.