Kalendarium

Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom

  • Datum: 30 mars, kl. 14.00–16.00
  • Plats: Museum Gustavianum
  • Föreläsare: Kjerstin Larsson, filosofie doktor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet samt socionom, verksamhetsområde Paramedicin, Akademiska sjukhuset
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet
  • Telefon: 018-471 6445
  • Föreläsning

En studie om patienters erfarenheter av stress, strategier och behov av stöd

I Sverige insjuknar årligen ca 1500 personer i någon av de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohn's sjukdom (ca 500 personer/år) och ulcerös kolit (ca 1000 personer/år). Föredraget beskriver resultatet av intervjuer med 15 personer med inflammatorisk tarmsjukdom.

Det första insjuknandet sker ofta i åldrarna 20–30 år. Föredraget beskriver resultatet av intervjuer med 15 personer med inflammatorisk tarmsjukdom. Intervjuerna handlade om vilka situationer som uppfattas som stressande i relation till sjukdomen, vilka strategier som används för att hantera denna stress samt vilken form av stöd som önskas och när i sjukdomsprocessen stödet är viktigast.

Föredraget är kostnadsfritt, men föranmälan behövs. Tel. 018-471 64 45 eller e-post: cff@cff.uu.se