Its21, konferens

Konferensen är en del av ett nordiskt samarbete i arbetet med studenters grupparbeten med tvärvetenskapliga inslag. Ett viktigt inslag är Experter i Team, en pedagogik som kommer från NTNU, Universitetet i Trondheim.
Tema för konferensen är:
Effektiva grupparbeten – gruppuppgifter, lärande i grupp och utveckling av gruppers dynamik.