Kalendarium

Global Tuesday - Studier och praktik utomlands

Är du intresserad av att studera eller göra praktik utomlands och vill veta mer om vilka möjligheter som erbjuds? Här får du en översikt gällande praktik, skriva uppsats utomlands, utbytesstudier mm.