Museidag i regnskogen

Sant och falskt i växternas värld
Följ vägen till sanningen – ibland är den rak och enkel, ibland snirklig och svår. Hur lättlurad är du?
Tipspromenad i växthuset: Försök finna raka vägen till sanningen om tropikernas växter!

Kl. 14 O-troligt: Hur lättlurad är du? Går du på växtexperternas alternativa sanningar? Vem har rätt egentligen?

Extra öppet i Tropiska växthuset. Fri entré till alla Uppsalas museer. Årets tema för Museidagen är "Sant eller falskt på museet". Kan du avslöja lögnerna?

För fullständigt program, se www.uppsalasmuseer.se.