Kalendarium

Dynamiska Presentationer

  • Datum: 22 mars, kl. 12.30–14.00
  • Plats: Laborativa lärosalen (10:203), campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1A
  • Föreläsare: Anna-Carin Lundqvist, MedfarmDoIT och Ulf Holmbäck, Enheten för universitetspedagogik
  • Webbsida
  • Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande
  • Kontaktperson: Pernilla Nordelind
  • Seminarium

Lunchseminarium. Anmäl dig senast onsdagen innan lunchseminariet äger rum. Alla seminarer är kostnadsfria och sänds via videokonferens till campus Gotland. Lunchsmörgås ingår.
Välkommen!

En sedvanlig presentation med PowerPoint kan bli lite stel. Vi tipsar om funktioner som finns inbygg-da i PowerPoint och som kan göra presentationen mer dynamisk. Vi diskuterar även olika saker man bör tänka på när man gör en webbföreläsning och hur dessa lärdomar kan användas vid campusföre-läsningar.