Kalendarium

SP/LMS/Nya Ladok: System i förändring

  • Datum: 19 april, kl. 12.30–14.00
  • Plats: Laborativa lärosalen (10:203), campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1A
  • Föreläsare: Representanter från IT-avdelningen och Studentavdelningen
  • Webbsida
  • Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande
  • Kontaktperson: Pernilla Nordelind
  • Seminarium

Lunchseminarium. Anmäl dig senast onsdagen innan lunchseminariet äger rum. Alla seminarer är kostnadsfria och sänds via videokonferens till campus Gotland. Lunchsmörgås ingår.
Välkommen!

Just nu sker många förändringar i universitets centrala system för undervisning och kursadministration. Under lunchen kommer representanter från projektet ny lärplattform vid UU, införandeprojektet av nya Ladok och Studentportalen att berätta om det arbete som sker inom respektive område och hur det samordnas.