Återinvigning av Rudbecklaboratoriet

  • Datum: –18.00
  • Plats: Rudbecklaboratoriet
  • Kontaktperson: Ann-Charlotte Hellzén-Wallin
  • Mottagning

Återinvigningen förrättas av rektor Eva Åkesson. Vicerektor Stellan Sandler,
miljöchef vid Landstingsservice Johan Ahlinder och föreståndare Helena
Jernberg Wiklund kommer att hålla varsitt kortare anförande.

Hjärtligt välkommen till återinvigningen av Rudbecklaboratoriet, ett dynamiskt
hus som rymmer en tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom det medicinska
och farmaceutiska vetenskapsområdet i syfte att utveckla nya och effektiva
metoder för molekylär diagnostik och nya terapier.

Här samlas forskning kring bland annat medicinsk genetik, tumörbiologi,
medicinsk strålningsvetenskap, klinisk genetik, klinisk immunologi, onkologi och
molekylär geriatrik tillsammans med Akademiska sjukhusets laboratorier.

Återinvigningen förrättas av rektor Eva Åkesson. Vicerektor Stellan Sandler,
miljöchef vid Landstingsservice Johan Ahlinder och föreståndare Helena
Jernberg Wiklund kommer att hålla varsitt kortare anförande.

Återinvigningen avslutas med dryck och snittar och, för den som så önskar,
en kortare rundvandring i de nya lokalerna.

Välkommen
Vicerektor Stellan Sandler