Lars-Erik Appelgren – Några ståndkärl från Boskapsapoteket

  • Datum: 05 mars, kl. 13.30–14.30
  • Plats: Medicinhistoriska museet Eva Lagerwalls väg 8
  • Föreläsare: Lars-Erik Appelgren
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinhistoriska museet
  • Kontaktperson: Urban Josefsson
  • Telefon: 018-6112610
  • Föreläsning

Boskapsapoteket är en del av Veterinärmuseet i Skara. Där finns unika samlingar av ståndkärl från sent 1700-tal. Innehållet i några av dem kommer att beskrivas. Från samtida skrifter belyses den dåtida användningen framför allt i veterinär- men också i humanmedicinen. Kunde några av de droger som rekommenderades ha haft effekt på sjukdomarna som omtalas?
Entré 40 kr.

Lars-Erik Appelgren – Några ståndkärl från Boskapsapoteket