Kalendarium

Välfärdslunch 7 mars: Arbetsliv - rehabilitering och integrering

  • Datum: 07 mars, kl. 11.30–14.00
  • Plats: Ekonomikum Faculty Club, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
  • Föreläsare: Åsa Andersén från Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Michael Funke, UU Innovation
  • Telefon: 070 167 97 69
  • Seminarium

Sedan i höstas arrangerar UU Innovation med jämna mellanrum lunchmöten kring centrala välfärdsfrågor, s.k Välfärdsluncher. Det ska vara ett forum kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker från såväl privat som offentlig och ideell verksamhet. Välfärdslunchen den 7 mars har temat Arbetsliv – rehabilitering och integrering.

Åsa Andersén kommer att berätta om sin forskning kring arbetsvillkoren för unga med funktionsnedsättning. Vidare kommer en representant för ett arbetsintegrerande socialt företag att dela med sig av praktiska erfarenheter i att bistå de som står långt från arbetsmarknaden.

Efter presentationerna kommer deltagarna att i mindre grupper få möjlighet att diskutera sina erfarenheter och idéer kring samverkan utifrån lunchens tema.