AIMday Välfärd - Hur utvecklar vi välfärden i en alltmer föränderlig värld?

  • Datum: 13 juni, kl. 08.30–16.00
  • Plats: Blåsenhus von Kraemers Allé 1A, Uppsala
  • Föreläsare: Frågor formuleras på förhand av externa organisationer och matchas med vetenskaplig kompetens genom att forskare väljer vilka frågor de vill vara med och diskutera. Målet med AIMday Välfärd är att inspirera och lägga grunden till samarbetsprojekt som möter viktiga samhällsutmaningar.
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Michael Funke, UU Innovation
  • Telefon: 070 167 97 69
  • Seminarium

AIMday Välfärd är ett samverkansinitiativ som under en dag för samman forskare från olika discipliner vid Uppsala universitet med externa parter (företag och organisationer) som arbetar med välfärdsfrågor. Kärnan är ett utbyte av kunskap och idéer som tar sin utgångspunkt i de utmaningar och frågeställningar som externa organisationer har inom området.

Snabb förändring kräver nya lösningar. I år fokuserar vi på välfärden i förhållande till den snabba samhällsutvecklingen. Lokala, regionala, nationella och internationella kontexter blir nu alltmer sammanflätade. Tillsammans utgör de en oerhörd omvandlingskraft som skapar ett kontinuerligt behov av nya lösningar. AIMday Välfärd 2017 fokuserar på följande områden:

Social hållbarhet
Arbetsliv
Folkhälsa
Migration, integration och rasism
Demokrati, integritet och rättigheter