Kalendarium

Docentföreläsning

  • Datum: 03 mars, kl. 13.15–14.00
  • Plats: Polacksbacken 19204, byggnad 19 ITC
  • Föreläsare: Dr. Philipp Rümmer
  • Arrangör: IT Institution
  • Kontaktperson: Philipp Rümmer
  • Docentföreläsning

IT Institutionen inbjuder alla intresserade till en docentföreläsning av

Dr. Philipp Rümmer

Beslutsprocesser och korrekt programvara - en mycket kort introduktion

Föreläsningen ges på svenska.

Sammanfattning:
Många uppgifter i dagens samhälle sköts automatiskt av datorer, till exempel motor- och bromsfunktioner i bilar, navigationssystem för flygplan, banktransfereringar eller kommunikation mellan olika sorters media. Dagens datorsystem består mestadels av standardiserad maskinvara med skräddarsydd programvara, vilket betyder att programvaran är oerhört viktig för ett fungerande samhälle. Programvara som innehåller fel kan leda till enorma kostnader och total utslagning av system. Detta illustreras till exempel av avstängningen av hela Storbritaniens luftrum den 12 december 2014, vilket orsakades av ett fel i programvaran för flygtrafikkontroll som hade legat gömd i tjugo år. Att hitta fel i programvara har identifierats som en huvudutmaning för datavetenskap. Föreläsningen ger en introduktion till de två inriktningar som används för att lösa problemet: beslutsprocedurer, det vill säga tekniker för att analysera logiska uttryck och formler; och programvaruverifikation, det vill säga systematiska metoder för att upptäcka eller visa frånvaron av fel i programvaran.