Kalendarium

Märta Nasvelldagen 2017 – Förstå, förebygga och behandla psykisk sjukdom

  • Datum: 01 april, kl. 12.30–16.35
  • Plats: Gunnesalen, Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset, ing 10
  • Föreläsare: Lisa Ekselius, professor, överläkare; Niklas Ekdahl, journalist och författare, tidigare politisk redaktör på DN och Expressen; Niklas Långström, professor, överläkare; Mia Ramklint, docent, överläkare; Janet Cunningham, docent, ST-läkare; Maria Holstad Högberg, med dr, sektionschef, överläkare.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet i samarbete med Verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset och Brukarorganisationerna i Uppsala län.
  • Kontaktperson: Professor Lisa Ekselius
  • Föreläsning

Alla är varmt välkomna till Märta Nasvelldagen, en dag då vi berättar om psykiatrins utmaningar och ger möjlighet till frågor och diskussion. Temat fokuserar i år på depression och självmord. Vi visar även delar av huset och verksamheten. Café Kannan är öppet för förfriskningar.

Märta Nasvelldagen tillägnas sjuksköterskan och donatorn Märta Nasvell. Hon kämpade hela sitt liv för att människor med psykisk sjukdom ska mötas av samma respekt som dem som drabbas av kroppslig sjukdom.

Psykiska sjukdomar orsakar mycket lidande och kan leda till att en livsbana förändras tillfälligt eller för alltid. Under de senaste decennierna har kunskapsläget förbättrats och psykiatrin har idag en stor arsenal av evidensbaserade behandlingar att erbjuda. Men det finns fortfarande en stor brist på kunskap om hur hjärnan fungerar, både vid hälsa och vid psykisk sjukdom. Dessutom finns mycket annat som måste bekämpas, förutom okunskap, stigmatisering och fördomar, så även orsakerna till att patienter med psykisk sjukdom dör i förtid i kroppsliga sjukdomar.

Därför vi vill berätta om alla psykiatrins utmaningar och ge möjlighet till frågor och en sund diskussion.