Kalendarium

Docentföreläsning: Hur rör sig träd och växter?

Denna föreläsning handlar om de principer som träd och växter använder för att skapa rörelse och ger exempel på hur dessa principer kan tillämpats inom mikrotekniken.

Det finns ett talesätt som heter att det kan vara "svårt att se skogen för alla träd", men denna föreläsning handlar i stället om spännande egenskaper hos just träd och andra växter. Det finns många tekniska lösningar som har inspirerats av fenomen i naturen och framförallt har djurens förmågor fascinerat och inspirerat. Men vad har det mindre kända växtriket att erbjuda en ingenjör? Denna föreläsning handlar om de principer som träd och växter använder för att skapa rörelse och ger exempel på hur dessa principer kan tillämpats inom mikrotekniken.