Inbjudan till seminarium: Nyanlända och integration

  • Datum: –13.00
  • Plats: Blåsenhus Betty Petterssonsalen
  • Föreläsare: Föreläsare: Hassan Sharif
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitets samordnare för nyanlända och integration
  • Kontaktperson: Ylva Hedstrand
  • Föreläsning

Hassan Shariff föreläser om nyanlända akademikers möten med de svenska universiteten och den svenska arbetsmarknaden

”Jag är inte bara en invandrare, utan också en utvandrare”: Nyanlända akademikers möten med de svenska universiteten och den svenska arbetsmarknaden

Kom och lyssna till Hassan Sharif, doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet och adjunkt i socialt arbete på Södertörns högskola. Han forskar bland annat om förhållandet mellan nyanlända gymnasieungdomars sociala och kulturella bagage, samt den ordning som råder i utbildningsväsendet. Hur inverkar faktorer som klass, kön, etnicitet och migrationserfarenheter på ungdomarnas praktiker i och utanför utbildningen?

Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!