Drömmen om det exakta - Ny utställning på Gustavianum

Drömmen om det exakta öppnas den 22 april.
Utställningen är öppen tis-sön från kl 11-16 (jun-aug kl 10-16).

Drömmen om det exakta är en utställning om 1800-talets mätrevolution inom naturvetenskaperna, till exempel inom geovetenskap, elektricitetslära och astronomi. 1800-talets forskare drevs av en önskan om precision, eftersom kunskapen inom de nya naturvetenskaperna byggde på experiment som skulle kunna upprepas av andra, med samma resultat. Då var det viktigt att kunna mäta exakt. Att mäta rätt blev ett sätt att bättre förstå världen. Mätrevolutionen är därför också en berättelse om hur synen på vetenskalig sanning förändrades under 1800-talet.