Stadsutveckling för vem? Panelsamtal om Södra Staden i Uppsala

  • Datum: 26 april, kl. 18.00–19.30
  • Plats: Stadsbiblioteket Mallas sal, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17
  • Föreläsare: Erik Pelling, kommunalråd (S) i Uppsala kommun, Kristina Mårtensson, projektansvarig för utbyggnaden av Ulleråker, Tuula Eriksson, forskare i landskapsarkitektur och stadsutveckling vid SLU - Sara Borsiin, boende i Ulleråker och journalist
  • Webbsida
  • Arrangör: Framtidsakademin (CEMUS i samarbete med Folkuniversitetet i Uppsala)
  • Kontaktperson: Hannes Willner
  • Telefon: 0768638584
  • Föreläsning

De kommande åren genomför Uppsala kommun en massiv utbyggnad av området Södra staden. Framtidsakademin bjuder den 26 april in till ett panelsamtal för att diskutera såväl den nytta och de dilemman som kan uppstå vid dessa stora stadsutvecklingsprojekt. För vem planerar vi egentligen den goda staden?

De kommande åren genomför Uppsala kommun en massiv utbyggnad av området Södra staden, som sträcker sig från Polacksbacken i norr till Sunnersta i söder och från Gottsunda i väster till Fyrisån och förbindelserna med Bergsbrunna i öster. Detta kommer innebära en stor förändring i stadsbilden, för miljön i området och de människor som bor där. Vilka baksidor kan finnas med dessa typer av utvecklingsprojekt? Hur påverkar utbyggnaden de redan boende i området? Vilka röster hörs och vilken hänsyn tar beslutsfattare till olika intressen? 

Framtidsakademin bjuder den 26 april in till ett panelsamtal om dessa frågor med syftet att låta olika röster och perspektiv mötas för att tillsammans skapa en bild av såväl nyttorna med projektet och de dilemman som kan uppstå.

Panelsamtal med:
- Erik Pelling, kommunalråd (S) i Uppsala kommun med ansvar för bland annat plan- och byggnadsfrågor
- Kristina Mårtensson, projektansvarig för utbyggnaden av Ulleråker
- Tuula Eriksson, forskare i landskapsarkitektur och stadsutveckling vid SLU
- Sara Borsiin, boende i Ulleråker och journalist

Fri entré och öppet för alla. Välkommen!