Kalendarium

Vikingatida runbleck: Läsningar och tolkningar

  • Datum: 20 maj, kl. 13.15
  • Plats: Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsv. 3H, Uppsala
  • Doktorand: Pereswetoff-Morath, Sofia
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Pereswetoff-Morath, Sofia
  • Disputation

Disputation

Föreliggande avhandling syftar till att utveckla läsningen och tolkningen av inskrifterna på de i dagsläget 46 kända vikingatida runblecken. Målet är att ge en så tydlig bild som möjligt av inskriftsgenren vikingatida runbleck. I detta syfte har upprepade fältundersökningar av runblecken genomförts med stereomikroskop. På grundval av på så vis etablerade nya läsningar föreslås nya tolkningar till de mest problematiska ställena i de tidigare tolkade runblecksinskrifterna. Nya tolkningsförslag ges även för runblecksinskrifter som tidigare har ansetts vara olexikaliska. Utöver nya läsningar och tolkningar resulterar denna studie i en kartläggning av relationen mellan runblecksinskrifternas innehåll och form å den enda sidan och runbleckens fyndmiljöer och utseende å den andra.