Välkomna till årsmöte med AlumniX; mat, mingel och demokrati

  • Datum: 30 maj, kl. 18.00
  • Plats: Kalmar nation Svartmangatan 3
  • Arrangör: Alumnföreningen AlumniX
  • Kontaktperson: Johan Wikander
  • Sammanträde

Kallade: medlemmar i AlumniX
Tid: Tisdag 30 maj, kl. 18:00
Plats: Kalmar nation, Uppsala

Anmälan: Klicka här!

Dagordning:

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av mötesfunktionärer
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Fastställande av mötets behörighet
Fastställande av dagordning
Verksamhetsåret 2016
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för 2016
Valärenden för verksamhetsåret 2017/18
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga styrelseledamöter
Revisorer (2 personer)
Valnämnd (2 personer)
Verksamhetsåret 2017/18
Mötets avslutande

Vänliga häslningar,
Styrelsen för AlumniX