Kalendarium

Modelling the electrolyte/lithium interface in Li metal batteries

  • Datum: 2017-06-02 kl 10:15 12:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å2005
  • Föreläsare: Mahsa Ebadi
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Mahsa Ebadi
  • Licentiatseminarium

Mahsa Ebadi ger sitt Licentiat-seminarium med titeln "Modelling the electrolyte/lithium interface in Li metal batteries".

Opponent: Dr. Johan Scheers, Volvo CC

Handledare: Prof. Daniel Brandell, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi