Kalendarium

Forskning pågår - om äldre och åldrande. Att åldras på lika villkor.

  • Datum: 2017-09-20 kl 08:00 16:00
  • Plats: Universitetshuset
  • Webbsida
  • Arrangör: Konferensen genomförs i samverkan mellan Uppsala universitet och Region Uppsala.
  • Avgift: Avgiftsfritt.
  • Kontaktperson: Bo Lerman, Region Uppsala; Anders Westlin, Uppsala universitet
  • Konferens

En riktad konferens för dig som är yrkesverksam inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, ledare och politiker inom kommuner och landsting, forskare/lärare/studenter, pensionärs- och frivilligorganisationer samt övriga intressenter.

Temat "Att åldras på lika villkor?" antyder en relation. Vad händer och vad påverkar oss i möten med andra människor? Sjukvården och socialtjänsten möter ofta äldre personer. Vilken betydelse har då personalens kunskaper och föreställningar samt våra lagar för hur de blir bemötta i vård och omsorg?

I Uppsala län har Forskning pågår utvecklats som en modell för spridning av kunskap från forskning. Konferenser anordnas för yrkesverksamma från kommuner och Region Uppsala. De får träffa forskare som presenterar aktuell forskning inom områden med relevans för det praktiska arbetet.

Det huvudsakliga syftet med konferenserna är att bidra till kunskapsutveckling för personal inom olika yrkesområden. Ett annat syfte är att väcka yrkesverksammas intresse för forskning samt att erbjuda en mötesplats för forskare och praktiker.

Sista anmälnngsdag är 25 augusti 2017
Anmälan görs på  www.regionuppsala.se/forskningpagar
Antal platser är begränsat.