Museidagen på Medicinhistoriska museet

Uppsalas museer slår upp portarna för årets Museidag med det gemensamma temat Sant eller Falskt?

Temavisning kl 13: Världen inifrån
Kan vi alltid lita på våra sinnesintryck? Hur påverkar kropp, känslor och kultur hur vi tolkar vår omvärld? Följ med på visning om färgblindhet, folktro och alternativa verkligheter.

Museidagen på Medicinhistoriska museet