Forskning Pågår - om äldre och åldrande. Att åldras på lika villkor.

  • Datum: 20 september, kl. 08.00–16.00
  • Plats: Universitetshuset
  • Webbsida
  • Arrangör: Konferensen genomförs i samverkan mellan Uppsala universitet och Region Uppsala.
  • Kontaktperson: Bo Lerman, Region Uppsala; Anders Westlin, Uppsala universitet
  • Konferens

En konferens som vänder sig till personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, ledare och politiker inom kommuner och landsting, forskare/lärare/studenter, pensionärs- och frivilligorganisationer samt övriga intressenter.

Temat "Att åldras på lika villkor?" antyder en relation. Vad händer och vad påverkar oss i möten med andra människor? Sjukvården och socialtjänsten möter ofta äldre personer. Vilken betydelse har då personalens kunskaper och föreställningar samt våra lagar för hur de blir bemötta i vård och omsorg?

Konferensen är avgiftsfri. Anmäld deltagare som uteblir utan att avanmäla sig senast 13 september, debiteras 1000 kr. Platserna är begränsade.

Anmälan görs på www.regionuppsala.se/forskningpagar senast 25 augusti. Anmäl även vilket seminarium du vill gå på.

Välkommen till en heldag fylld med intressanta föreläsningar och seminarier!