Information om Minor Field Studies

  • Datum: –18.00
  • Plats: Universitetsförvaltningen Plantskolan (nivå K1), Segerstedthuset, Dag Hammarskjöldsväg 7
  • Föreläsare: Jonathan Schalk
  • Webbsida
  • Arrangör: Internationella kansliet
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Studentevenemang

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 26 veckor.