Professorsinstallation

24 nya uppsalaprofessorer installeras i en högtidlig ceremoni i universitetsaulan.

Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:

Sven Oskarsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten: Familjesammanhang och politiskt engagemang.
Rose-Marie Amini, Medicinska fakulteten: Malignt lymfom – diagnos med många utmaningar.
Johannes Messinger, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: Hur bakterier löste energiproblemet.

Installationen är öppen för allmänheten. Till installationen hämtas biljetter i Universitetshusets trapphall från och med kl 10.00 torsdagen 16 november till och med att ceremonin börjar. Biljetter som ej kommer att användas ska återlämnas. 

Platserna ska vara intagna senast kl 15.00 (precis). Aulan öppnas ca kl 14.30.

 

De flesta installationsföreläsningar ges vid separata tillfällen tidigare i veckan, 13–16 november:

13 november: Medicinska fakultetens nya professorers installationsföreläsningar

14 november: Historisk-filosofiska fakultetens nya professorers installationsföreläsningar

14 november: Språkvetenskapliga fakultetens nya professorers installationsföreläsningar

14 november: Juridiska fakultetens nya professors installationsföreläsning

15 november: Samhällvetenskapliga fakultetens nya professorers installationsföreläsningar

16 november: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens nya professorers installationsföreläsningar