Referera rätt och undvik plagiering, Oxford

I denna workshop får du lära dig att använda referensstilen Oxford. Du får lära dig hur du undviker plagiering och öva på hur du skriver referenslistor och källhänvisningar till olika typer av källor.

Den sista halvtimmen av workshopen är valfri och det finns tillfälle att ställa frågor utifrån ditt eget material om du skriver PM eller uppsats.

Ur innehållet:

Hur undviker jag plagiering?

Huvudprinciper för referensstilen Oxford (fotnoter)

Övningar på olika typer av material

Workshopen är kostnadsfri och vänder sig till studenter inom alla ämnen och på alla nivåer inom Uppsala universitet.

Till anmälan