TouchCast – shoot, edit & share

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångström Visualisation Lab
  • Föreläsare: Erik Bergsten
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Nino Dawod
  • Seminarium

TouchCast är ett filmprogram för Ipad som tillåter dig att spela in, redigera och dela filmer. Använd green screen, infoga power points, kartor eller webbsidor och skapa interaktiva presentationer och filmer.
På workshopen kommer vi gå igenom kortfattat programmets grundläggande funktioner och få testa på att spela in med green screen och redigera i programmet.

TouchCast är ett filmprogram för Ipad som tillåter dig att spela in, redigera och dela filmer. Använd green screen, infoga power points, kartor eller webbsidor. Anteckna och rita direkt i videon. Använd programmet för att skapa interaktiva presentationer och filmer. Spela in filmen och redigera direkt i programmet. Streama live och dela det interaktiva resultatet.

På workshopen kommer vi gå igenom kortfattat programmets grundläggande funktioner och få testa på att spela in med green screen och redigera i programmet. Workshopen vänder sig såväl till studenter för att använda vid redovisningar, forskare för enkla, snygga forskningspresentationer och lärare för ett bra program vid flipped classroom.

Anmäl dig här