Lindahlföreläsningarna 2017

  • Datum: 13 september, kl. 09.00–10.00
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2, Kyrkogårdsgatan 10 A
  • Föreläsare: Professor Claudia Goldin (Harvard University)
  • Webbsida
  • Arrangör: Nationalekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Prefect Per-Anders Edin
  • Telefon: 018-471 1097, 018-471 7081
  • Föreläsning

Årets Lindahlföreläsare professor Claudia Goldin (Harvard University) är en framstående ekonomisk historiker och arbetsmarknadsekonom mest känd för sitt arbete om kvinnor i amerikansk ekonomi. Hon kommer att ge två föreläsningar under titeln Career and Family: Collision Course or Confluence of Desires?

Nationalekonomiska institutionen presenterar stolt 2017 års Lindahlföreläsare: Professor Claudia Goldin från Harvard University. Goldin är en framstående ekonomisk historiker och arbetsmarknadsekonom mest känd för sitt arbete om kvinnor i amerikansk ekonomi. Goldin forskar för närvarande på högskoleutbildade kvinnors strävan och möjlighet att kombinera en framgångsrik karriär med familj.

Professor Goldin kommer att ge två föreläsningar under titeln Career and Family: Collision Course or Confluence of Desires? Båda föreläsningarna är öppna för allmänheten och äger rum i Hörsal 2 på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 A.

A Long Road: Career and Family 12 september 13.00–14.00

How to Achieve Gender Equality ​13 september 9.00–10.00

Så här presenterar Claudia Goldin sina föreläsningar:

A Long Road: Career and Family

In recent decades, many highly educated women have successfully navigated career roadblocks that hindered equally gifted women in the past. More recently, a greater fraction of college graduate women has achieved family as birthrates have risen. What happens when there are more kids and more careers? Is it a collision course or a successful confluence of desires?

The first talk will look to generations of college women in the US from the late nineteenth century to the present. How did college expand their choice set and how successful were they at achieving career and family? How and why did college women’s experience evolve in terms of marriage, family, work and career? The roles of increased earnings, widened opportunities, and changing preferences and social norms are explored.

How to Achieve Gender Equality

Career and family are the twin goals of many college graduate women today. The good news is that the fraction of women who have achieved success in both family and career increased both across and within birth cohorts, as we will learn in Lecture 1. The bad news is that the fraction is still low for younger women. With an increase in the proportion of cohorts graduating from college and a strengthening in their career and family commitment, a crisis looms. I discuss four policies that have been proposed to turn an impending collision course into a confluence of desires. All have some benefits but none will succeed if the costs of temporal flexibility are not decreased. I discuss the evidence for that assessment.

Om Claudia Goldin

Claudia Goldin har en Henry Lee-professur i ekonomi vid Harvard University och var chef för NBER:s Development of the American Economy-program från 1989 till 2017. Goldin är en ekonomisk historiker och en arbetsmarknadsekonom. Hennes forskning täcker ett brett spektrum av ämnen, bland annat kvinnlig arbetskraft, invandring, ojämlik inkomstfördelning, teknologisk utveckling, utbildning och könslöneskillnader. Huvuddelen av hennes forskning tolkar nutiden genom det förflutnas lins och utforskar ursprunget till de aktuella frågor som berörs. Goldin forskar för närvarande på högskoleutbildade kvinnors ambitioner och möjlighet att göra karriär och bilda familj. Hon avslutade nyligen ett projekt och en redigerad volym om ökningen av äldre kvinnors sysselsättning.

Läs mer om Claudia Goldin här 

Lindahlföreläsningarna

Lindahlföreläsningarna grundades 1986 till professor Erik Lindahls (1891-1960) ära och har genom åren gästats av flera inflytelserika ekonomer såsom Joseph Stieglitz och Thomas Piketty. 

Läs mer om Lindahlföreläsningarna här 

Foto: Bryce Vickmark