Human progress in the 21st century – bright and dark sides of democratization

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Kontaktperson: Knut och Alice Wallenberg Foundation
  • Studentevenemang

Symposium: Blir världen allt mer demokratisk eller går det bakåt? Vad kan freds- och konfliktforskningen bidra med för att hantera världens utmaningar?

Knut och Alice Wallenberg är en av Europas största privata finansiärer av forskning och de firar i år 100-årsjubileum. Som en del av firandet arrangeras ett spännande seminarier om demokratisering. 

Studenter är välkomna att anmäla sig till jubileumssymposiet.

Se hela program.

Gå till anmälan.