MFS/Erasmuspraktik: Samla data till ditt examensarbete/din uppsats i ett utvecklingsland/EU-land.

  • Datum: –17.30
  • Plats: Segerstedthuset, Tuvstarren, Entréplan Dag Hammarskjöldsväg 7 Tuvstarren
  • Föreläsare: Internationella kansliet
  • Webbsida
  • Arrangör: Internationella kansliet
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Studentevenemang

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 26 veckor.