Forsskålsymposiet 2017: Framtiden för liberalismen

  • Datum: –16.00
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum Auditoriet, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala
  • Föreläsare: Sverker Gustavsson (professor i statskunskap vid Uppsala universitet), moderator Ulrika Knutson (journalist och före detta ordförande i Publicistklubben), paneldeltagande: Mats Karlsson (direktör vid Utrikespolitiska institutet), Håkan Holmberg (politisk chefredaktör vid Upsala Nya Tidning), Sofia Näsström (docent vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet), Inger Österdahl (professor vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet)
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa och Juridiska institutionen vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Stella Marceta
  • Seminarium

Demokrati, mänskliga rättigheter och politisk frihet är inga självklart omfattade grundvärden i dagens världspolitik. Under de senaste åren har det liberala sättet att förhålla sig – politiskt, ekonomiskt och akademiskt – kommit att angripas från en starkt populistisk och auktoritär strömning. Framtiden för liberalismen är temat för 2017 års Forsskålsymposium.

Liberalismen brett tolkad rymmer en blandad erfarenhet av framgångar och bakslag. Under de senaste hundra åren har det på några håll i världen och med begränsad framgång gått att kombinera rättsstat, marknadshushållning, allmän rösträtt, politisk frihet och handlingsförmåga. Fram till 1945 var det långtifrån uppenbart att liberalismen i denna bredare mening hade en framtid. Först efter andra världskriget inträdde en period av starkt omfattad segervisshet. Sedan några år tillbaka går det återigen att urskilja tendenser till global fragmentering, oförsonliga konflikter och populism. Grunden för en liberal ordning är inte längre självklart förhanden.

2017 års hedersföreläsare är Sverker Gustavsson, professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Hans föreläsning har rubriken Vad krävs för att liberalismen inte skall gå förlorad?

Föreläsningen följs av ett panelsamtal under ledning av Ulrika Knutson, journalist och före detta ordförande i Publicistklubben. Paneldeltagande är:

Mats Karlsson, direktör vid Utrikespolitiska institutet

Håkan Holmberg, politisk chefredaktör vid Upsala Nya Tidning

Sofia Näsström, docent vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet

Inger Österdahl, professor vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet


Fritt inträde, öppet för allmänheten