Konst–Läkekonst: Fraktaler och kaosteori i konsten och medicinen

  • Datum: –21.00
  • Plats: Grönwallsalen
  • Föreläsare: Per W. Alexandersson, forskare vid matematiska institutionen, KTH
    Jan von Bonsdorff, professor i konstvetenskap, Uppsala Universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Konst Läkekonst
  • Kontaktperson: Eva Björkman
  • Seminarium

Tisdag 17 oktober inbjuder Konst – Läkekonst till Fraktaler och kaosteori i konsten och medicinen. I samtalet deltar Per W. Alexandersson, forskare vid KTH, och Jan von Bonsdorff, professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

Vad är egentligen fraktaler och hur hänger de ihop med kaosteori? Hur har bildkonsten använt fraktaler – och vad finns det för medicinska tillämpningar?