Universums mörka materia: en berättelse i fyra delar

  • Datum: –21.00
  • Plats: Universitetshuset Sal X, Biskopsgatan 3, Uppsala
  • Föreläsare: Martin Sahlén, Ulf Danielsson, Carlos de los Heros och Richard Brenner, institutionen för fysik och astronomi
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Carlos de los Heros
  • Seminarium

Träffa experterna som i fyra korta föredrag berättar historien bakom upptäckten av mörk materia och vad man vet och inte vet om denna underliga del av universum.

Evenemanget arrangeras inom det internationella initiativet "Dark Matter Day", www.darkmatterday.com.
 
Evenemanget hålls på svenska. Antalet platser är begränsat. Kom i god tid för att vara säker på att få en plats!