Föreläsning om vård vid hjärtstopp - Patientens situation och närståendes erfarenheter 6 månader efter händelsen

  • Datum: –17.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Hedstrandsalen, ingång 70
  • Föreläsare: Ewa Wallin
  • Webbsida
  • Arrangör: Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem – Alumn
  • Kontaktperson: Kerstin Rollman
  • Föreläsning

Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem – Alumn bjuder in sjuksköterskor till en föreläsning om vård vid hjärtstopp. Ewa Wallin specialistsjuksköterska i intensivvård, som disputerat vid Uppsala universitet 2015, berättar om sin forskning kring hjärtstopp och om närståendes erfarenheter 6 månader efter händelsen.

Kaffe/te och smörgås serveras från klockan 16:00.

Anmäl senast söndag 22 oktober om du kommer, alumn@pubcare.uu.se så ser vi till att det finns smörgåsar till alla.

Medlemmar gratis.
Sjuksköterskor som ej är medlem, 40 kronor Betala gärna med Swish, 123 321 2552

VÄLKOMMEN!

Ytterligare information