En kvart över med Maria Schildt: ”Musikens vägar i 1600-talets Europa genom Dübensamlingens musikalier”

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken Karin Boye-biblioteket
  • Föreläsare: Maria Schildt, universitetslektor vid Institutionen för musikvetenskap
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Anna Hultén
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning inom Uppsala universitetsbiblioteks serie En kvart över. Den här gången med Maria Schildt vid Institutionen för musikvetenskap.

Dübensamlingen omfattar de kungliga hovmusikernas repertoar från ca 1640 till 1732, då samlingen donerades till Uppsala universitetsbibliotek. Ett flerårigt forskningsprojekt att katalogisera, lägga till metadata, rekonstruera, digitalisera och tillgängliggöra samlingen är nu inne i sin slutfas. Samlingen är unik, både avseende dess omfång (uppskattningsvis 30 000 notblad) och det skick i vilket den har bevarats. Den har vidare en ovanligt internationell prägel, där inte bara mycket musik utan också en stor del av handskrifterna kommer utifrån Sveriges gränser. Denna kvart över kommer att fokusera på arbetet med att fastställa musikaliernas ursprung och hur man därmed kan följa musikens vägar i det tidigmoderna Europa.

Vi bjuder på dryck och tilltugg!

Evenemanget är öppet för allmänheten och kräver ingen föranmälan