Medicinska fakultetens nya professorers installationsföreläsningar

  • Datum: –11.40
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Örjan Carlborg, Andrei Malinovschi, Åsa Melhus, Tobias Sjöblom, Claes Wadelius och Mia Wadelius
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Jakob Piehl
  • Akademisk högtid

09.15 Inledning av Medicinska fakultetens dekanus, professor Eva Tiensuu Janson
Örjan Carlborg: Hur mycket står egentligen skrivet i våra gener?
Mia Wadelius: Genvägen till rätt medicin – om riskfaktorer för biverkningar.
Tobias Sjöblom: Klonernas återkomst: Om cancer i det 21:a århundradet.
10.20 Paus
10.40 Claes Wadelius: DNA-tråden – vad säger den om vår hälsa?
Andrei Malinovschi: Astma och KOL. Vad berättar dina andetag?
Åsa Melhus: Antimikrobiella substanser – bot eller hot?

Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredag 17 november kl. 15.00 i universitetsaulan. Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:

Sven Oskarsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten: Familjesammanhang och politiskt engagemang.
Rose-Marie Amini. Medicinska fakulteten: Malignt lymfom – diagnos med många utmaningar.
Johannes Messinger, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: Hur bakterier löste energiproblemet.

Installationen och föreläsningarna är öppna för allmänheten. Till föreläsningarna behövs inga biljetter. Till installationen hämtas biljetter i Universitetshusets trapphall från och med kl. 10.00 torsdag 16 november till och med kl. 15.00 fredag 17 november. För mer information klicka här.