Historisk-filosofiska fakultetens nya professorers installationsföreläsningar

  • Datum: –10.20
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Jens Johansson, Helene Martinsson-Wallin och Ann Öhrberg
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Jakob Piehl
  • Akademisk högtid

09.15 Inledning av Historisk-filosofiska fakultetens dekanus, professor Kerstin Rydbeck
Jens Johansson: Individens utbytbarhet i samtida filosofi.
Helene Martinsson-Wallin: Och tiden är tunn och rumslig som en fin flätad pandanusmatta (i’toga) – Arkeologi på Samoaöarna i Oceanien.
Ann Öhrberg: "Hwar fogel bör siunga efter sin näbb". Kommunikation och kön i tidig svensk offentlighet.

Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredag 17 november kl. 15.00 i universitetsaulan. Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:

Sven Oskarsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten: Familjesammanhang och politiskt engagemang.
Rose-Marie Amini. Medicinska fakulteten: Malignt lymfom – diagnos med många utmaningar.
Johannes Messinger, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: Hur bakterier löste energiproblemet.

Installationen och föreläsningarna är öppna för allmänheten. Till föreläsningarna behövs inga biljetter. Till installationen hämtas biljetter i Universitetshusets trapphall från och med kl. 10.00 torsdag 16 november till och med kl. 15.00 fredag 17 november. För mer information klicka här.