Alumnkväll med IM-alumn – Big Data och den stora världen!

  • Datum: –20.30
  • Plats: Ekonomikum
  • Föreläsare: Christofer Waldenström – spelanalytiker, Joakim Medin – frilans i konfliktområden
  • Webbsida
  • Arrangör: Alumnkvällen är ett samarrangemang mellan IM Alumn, Uppsala Systemvetare, Uppsala Medievetare och MKIT studentförening.
  • Kontaktperson: Christian Sandström
  • Telefon: 018-471 10 63
  • Föreläsning

Christofer Waldenström talar om hur det är att arbeta i en miljö där datadrivet beslutsfattande i stor skala är en del av vardagen och hur King gör för få det att fungera – tekniskt, organisatoriskt, och kulturellt.
Joakim Medin berättar om fältarbetet och när traditionella medier misslyckats med att rapportera från den stora världen