Till minne av Henry Johansson – Två vänner berättar

  • Datum: –20.00
  • Plats: Medicinhistoriska museet Eva Lagerwalls väg 8
  • Föreläsare: Lars Grimelius och Mats Westman
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinhistoriska museet
  • Kontaktperson: Urban Josefsson
  • Telefon: 018-6112610
  • Föreläsning

Med anledning av Henry Johanssons bortgång den 16 juni 2017 inbjuder Uppsala medicinhistoriska förening och Uppsala medicinhistoriska museum till en minneskväll där Henrys vänner Lars Grimelius och Mats Westman berättar om Henry som kirurg, medicinhistoriker och medmänniska.

Henry Johansson var ordförande i Stiftelsen för ett medicinhistoriskt museum i Uppsala 2000–2011 och för Uppsala medicinhistoriska förening 2002–2010.

Han föddes i Nyköping 1929. Efter studentexamen i hemstaden studerade han medicin vid Karolinska Institutet och blev legitimerad läkare 1957. Efter att ha tjänstgjort som kirurg i Norrköping under åren 1958–1962 kom han 1962 till kirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset, där han sedan var verksam fram till sin pensionering 1994.

Henry Johansson disputerade 1966 på en experimentell studie över sköldkörtelns inverkan på mag-tarmkanalens motilitet. Han blev samma år docent i kirurgi och utnämndes 1985 till professor i endokrinologisk kirurgi i Uppsala. Han var ledamot i Medicinska forskningsrådet 1985–1993 och i Cancerfonden 1986–1992. Mellan 1987 och 1993 var han prodekanus vid medicinska fakulteten. Han var ledamot i Patientskadenämnden 1991–2004; efter 2004 konsult i nämnden. År 2004 ingick han som expert i utredningen av nuvarande patientskadelag.

Henry Johansson publicerade cirka 350 vetenskapliga arbeten och handledde ett 20-tal doktorander. Han bidrog med ett stort antal artiklar och recensioner i Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift och skrev tillsammans med Mats Westman boken Karl Gustaf Lennander och uppsalakirurgin kring sekelskiftet 1900 (2012).  

Lars Grimelius disputerade 1969 med en avhandling som beskrev en ny silverimpregneringsteknik, som snabbt och säkert identifierade de neuroendokrina cellerna i vävnadssnitt från olika organ och tumörer. Tidigare hade dessa celler endast kunnat identifieras med elektronmikroskopisk teknik. Färgningstekniken, som 1968 publicerades i Acta Societatis Medicorum Upsalensis, fick världsvid spridning och artikeln fick 1984 utmärkelsen “Citation Classic”.

Grimelius utnämndes 1982 till professor i Endokrin Patologi vid Lunds Universitet, tillika överläkare vid klinisk-patologiska avdelningen vid Malmö Allmänna sjukhus. År 1985 utnämndes han till en nyinrättad professur i Endokrinologisk Patologi vid Medicinska fakulteten i Uppsala. Denna tjänst kombinerades med konsultverksamhet vid avdelningen för patologi vid Akademiska sjukhuset, en verksamhet som han upprätthöll till 2015.

Grimelius var 1975 medförfattare till en artikel publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet, där hormonet somatostatin påvisades i celler i pancreas och digestionskanalen. Även den artikeln fick utmärkelsen “Citation Classic”. 

År 2004 belönades han med Uppsala Universitets utmärkelse Gustav Adolf-medaljen i guld, 2007 med Rudbeckpriset och European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) Life Achievment Award.

Lars Grimelius berättar: Henrys och mitt forskningssamarbete började i slutet av 1960-talet, ett samarbete som kom att fortsatta i 30 år. Vi handledde åtta doktorander och skrev närmare 100-talet vetenskapliga artiklar tillsammans. Vår vänskap varade i 50 år.

 

Mats Westman var liksom Henry Johansson yrkesverksam som kirurg. Under några år omkring 1970 var de arbetskamrater vid Akademiska sjukhuset. Mats blev sedan chef för kirurgkliniken vid Samariterhemmets sjukhus.

Efter pensioneringen blev båda engagerade i såväl Medicinhistoriska föreningen, där Mats i flera år var föreningens skattmästare, som Medicinhistoriska museet, där Mats under många år varit en trogen och uppskattad guide.

I museets arkiv fanns flera pärmar, med av professor Lars Thorén genom åren insamlad information om den internationellt mycket respekterade Uppsalakirurgen – Karl Gustaf Lennander. Tanken växte fram att gemensamt med Henry skriva en bok om denne banbrytande kirurg, verksam vid Akademiska sjukhuset under förra sekelskiftet. Dessförinnan hade Mats skrivit en bok om Samariterhemmets sjukhus.

Ytterligare information