Sjuksköterskans roll i palliativ vård - Palliativ vård utifrån patientens perspektiv

  • Datum: –17.15
  • Plats: Akademiska sjukhuset Hedstrandsalen, ingång 70
  • Föreläsare: Britt Marie Ternestedt, sjuksköterska, barnmorska och professor i palliativ vård Alice Rinell Hermansson, sjuksköterska och doktor i omvårdnad
  • Webbsida
  • Arrangör: Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem – Alumn
  • Kontaktperson: Kerstin Rollman
  • Föreläsning

Sjuksköterskor inbjuds till en föreläsning om palliativ vård. Britt Marie Ternestedt, sjuksköterska, barnmorska och professor i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Alice Rinell Hermansson, sjuksköterska och doktor i omvårdnad, som båda disputerat vid Uppsala universitet, samtalar om hur vi som sjuksköterskor kan främja patienters möjligheter till en god död.

Anmäl senast söndag 26 november om du kommer, alumn@pubcare.uu.se så ser vi till att det finns smörgåsar till alla.

Medlemmar gratis.
Sjuksköterskor som ej är medlem, 40 kronor Betala gärna med Swish, 123 321 2552

VÄLKOMMEN!

ARRANGÖR: Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem – Alumn

Ytterligare information