Internationella GIS-dagen – rumslig humaniora på 30 minuter

  • Datum: –12.45
  • Plats: Engelska parken Karin Boye-biblioteket, plan K1
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Karolina Andersdotter
  • Föreläsning

Hur kan en använda GIS och geodata i sin forskning och undervisning? Vi ger en snabbintroduktion till geografiska informationssystem (GIS) och ger exempel på tillämpningar av metoden samt hur geodata enkelt kan användas för att visualisera ett fenomen.

Att använda geodata för analys och visualisering i humaniora blir allt vanligare. Spatial humanities, rumslig humaniora, är ett vanligt begrepp bland de som arbetar med geodata och digital humaniora. Humanister använder sig ofta av det rumsliga begreppet – rumslig gestaltning, könets rum, det offentliga rummet, rumslig interaktion – men hur går det till att till att använda geodata för att analysera och skapa förståelse för något? Kort sagt: hur funkar GIS?

På den internationella GIS-dagen ger vi på Karin Boye-biblioteket en snabbintroduktion till geografiska informationssystem (GIS) och ger exempel på tillämpningar av metoden samt hur geodata enkelt kan användas för att visualisera ett fenomen.

Vi bjuder på frukt. Ingen föranmälan krävs.