Direktsänt seminarium från klimatförhandlingarna i Bonn

  • Datum: –12.30
  • Plats: Geocentrum Geobiblioteket, Villavägen 16, Uppsala
  • Föreläsare: Kevin Anderson, Zennströmprofessor i klimatledarskap, CEMUS, Uppsala universitet; Johan Rockström, Föreståndare Stockholm Resilience Centre & Professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet; Christiana Figueres, f.d generalsekreterare för UNFCCC; Mary Robinson, f.d.President Irland
  • Webbsida
  • Arrangör: CEMUS, Uppsala Universitet, Stockholm Resilience Centre, Mistra, Mission 2020 m.fl.
  • Kontaktperson: Isak Stoddard
  • Telefon: 0703147236
  • Föreläsning

OBS! Ny starttid!
Om de globala koldioxidutsläppen fortsätter att stiga eller förblir oförändrade efter 2020 blir de temperaturförpliktelser som fastställs i Parisavtalet och de hållbara utvecklingsmålen som världen enats om 2015 ouppnåeliga. I detta seminarium kommer en panel av experter att diskutera takten och omfattningen av utsläppsminskningar som är nödvändiga för att uppfylla Parisavtalet.