Stefan Zweig: Farväl Europa

Forum för Tysklandsstudier visar filmen Farväl Europa, som skildrar den judisk-österrikiske författaren Stefan Zweigs exil undan nazismen, i New York och Brasilien. Bo-Ingvar Kollberg introducerar filmen och leder en avslutande diskussion.

I tider av politiskt våld och förtryck, vilket ansvar vilar då på en människa med ordet i sin makt? Räcker det att hjälpa utsatta medmänniskor, eller måste författarförmågan tas i bruk i mer aktivt motstånd? Det är frågor som belyses i Farväl Europa, som skildrar den judisk-österrikiske författaren Stefan Zweigs exil undan nazismen, i New York och Brasilien. Bo-Ingvar Kollberg introducerar filmen och leder en avslutande diskussion.