Mother Anyway: Literary, Medical and Media Narratives

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken Eng6-0022 (Litteraturvetenskapliga institutionen)
  • Föreläsare: Margaretha Fahlgren och Anna Williams
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Anna Tunlid
  • Telefon: 070 3322746
  • Seminarium

Välkommen till ett lunchseminarium i medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Vid seminariet presentera Margaretha Fahlgren och Anna Williams sitt pågående projekt om föreställningar och upplevelser av moderskap. Projektet involverar forskare från litteraturvetenskap, medicin och genusvetenskap. För mer information, se länken nedan.
Ingen föranmälan behövs.