Digital Humanities methods for the literary scholar and visual culture computation

  • Datum: –16.30
  • Plats: Carolina Rediviva TLS (plan 6)
  • Föreläsare: Peter Leonard
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för digital humaniora
  • Kontaktperson: Per Cullhed
  • Telefon: 018-4716214
  • Föreläsning

Föredrag med Peter Leonard, Director of Yale University Library Digital Humanities Lab.

Digital humaniora innebär att man med hjälp av olika programvaror och tekniker bearbetar och analyserar data med hjälp av datorer. Ett dataset inom humaniora kan vara digitaliserade romaner eller transkriberade brev mm. För litteraturvetaren kan DH-metoder handla om text-mining eller topic modelling som kan beskrivas som ordstatistik respektive ett sätt att hitta teman i en text. Oftast handlar det om större mängder text som t.ex den viktorianska romanen.

När det gäller bildanalyser kan det handla om bildigenkänningsalgoritmer som analyserar och tematiserar ett bildinnehåll utifrån hur bilden ser ut, inte hur den har beskrivits med ord och det kan ofta ge intressanta resultat inom t.ex genusforskning. I projektet Robots Reading Vogue kan man se under vilken tid Vogues omslag alltid fyllde omslaget med en bild av en kvinnas ansikte, när det blev populärt, när det peakade och när det gick ner. 

I arrangemang av: Forum för digital humaniora